INŠTITÚT STRATEGICKÝCH ANALÝZ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIEDInštitút strategických analýz Slovenskej akadémie vied

Inštitút strategických analýz Slovenskej akadémie vied

Inštitút vznikol na základe rozhodnutia predsedníctva SAV zo 16. 11. 2016.

Čítajte viac

O inštitúte

Ciele inštitútu a čo o nás hovoria.

Projekty

Interdisciplinárne projekty pre potreby SR

Aktuality

Semináre, konferencie a aktivity pre médiá.

Kontakty

Ako nás nájdete.

Aktuálny projekt

Mapovanie technológií vhodných pre využitie v hospodárstve SR

Projekt mapuje možnosti využitia výskumu a konkrétnych technológií v SAV pre potrebu slovenského hospodárstva. Štúdia sa pripravuje v spolupráci s MH SR.